Zgłoszenia kandydatów do Zgromadzenia

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na braci i księży. Na zgłoszenia czekamy w naszej siedzibie: „Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego”, ul. Focha 58, 42-200 Częstochowa. Informacji udzielamy również telefonicznie i pocztą elektroniczną: ojludwik@hotmail.com

6 760 komentarzy

  1. TornRommówi