Instytut Zakonny

 

Instytut Zakonny Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego został zatwierdzony jako instytut zakonny na prawach diecezjalnych 8.12.1989 r. oraz uzyskał Osobowość Prawną 01.06.1999 r.

Zadaniem Instytutu jest wychowywanie osób miłujących modlitwę i ofiarę doceniając w świecie jej wartość. Apostołowie uczą się dyspozycyjności szczególnie wobec Boga, by świadczyć o jego miłosierdziu wobec najbardziej potrzebujących przynosząc im ulgę w cierpieniu, aby mogli je ofiarować Bogu wspierając kapłanów w ich pracy apostolskiej.  Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego realizują swoje powołanie poprzez wewnętrzne, pokorne i nabożne słuchanie Słowa Bożego, by żyć nim właściwie oraz akceptując z synowską miłością wolę Bożą. Poprzez nasze życie poświęcone Bogu pragniemy oddać mu chwałę naśladując jego Syna, czystego, ubogiego i posłusznego, by kochać go sercem niepodzielnym a bliźniego zaś kochać sercem miłosiernym, tak jak jest kochany przez Boga.

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na braci i księży. Na zgłoszenia czekamy w naszej siedzibie. „Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego” ul. Focha 58,42-217 Częstochowa  Informacji udzielamy również telefonicznie i pocztą elektroniczną.