CEL DZIEŁA

Wywyższanie życia kapłańskiego, hierarchicznego i powszechnego, dążenie do bezinteresownej, prawej i odpowiedzialnej współpracy z kapłanami. Przyczynianie się do budowania autentycznej jedności pomiędzy kapłanami i Ludem Bożym poprzez modlitwę i wszelkie in starania.

Formowanie wiernych do autentycznego życia kapłań
skiego, tak aby umieli oddać się całkowicie Bogu, akceptując w pełni Jego Słowo, Jego życie i Jego wolę oraz aby byli gotowi poświęcić się hojnie i wytrwale służbie bliźniemu.

DUCHOWOŚĆ DZIEŁA

Duchowość Maryjna i duchowość bł. O.Pio

Dzieło obrało sobie za wzór:
Dziewicę Niepokalaną – naśladując Ją w przyjęciu i wcieleniu Słowa Bożego, by z miłości do Boga móc oddać się całkowicie służbie potrzebującym.
Bł. O. Pio z Pietrelciny, którego naśladuje w jego miłości do Jezusa Ukrzyżowanego, do Mszy S w., do Najświętszej Maryji Panny. W ten sposób przez Jego wstawiennictwo czerpie niezbędną pomoc w odkrywaniu wartości modlitwy i cierpienia.

CHARAKTERYSTYKA

Pełna dyspozycyjność Bogu, przełożonym i bliźniemu znajdującemu się w potrzebie.